Het Bodhi-Project is een medico-sociale werkgroep die altijd samenwerkt met  Indische NGO’s, met focus op  rehabilitatie van slumbewoners, telkens met een specifiek ‘Community Based Program’ (CBP) Samen trachten we de hele slumgemeenschap te mobiliseren rond solidariteit, veerkracht en zelfbeheer. Daarbij is de revalidatie van kinderen met een handicap een hoofddoel.  Essentieel is vorming en kennisoverdracht, zodat op termijn onafhankelijk en zelfstandig verder kan gewerkt worden door het betrokken project.

Uitgelicht

Recente berichten