Tara staat voor Trade Alternative Reform Action. Deze organisatie werd in de jaren 70 opgericht door professor Shyam S. Sharma. Doelstelling was om met fairtrade werkgelegenheid te zorgen voor kunstenaars en ambachtslieden die in en rond Delhi wonen.  Sindsdien werd de werking uitgebreid naar de provincies Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan. Er werden kleine coöperatieven voor artisanale handwerklieden opgericht, waardoor deze mensen niet meer elkaars concurrenten waren, maar collega’s werden die niet langer afhankelijk waren van vraag en aanbod, die nu een vast loon ontvingen én een bredere afzetmarkt kregen, waaronder Europa. Ook kregen ze mogelijkheid van bijscholing en advies. En met microkrediet konden ze nu hun kinderen naar school laten gaan.

De producten van TARA kan je in Oxfam WereldWinkels vinden.

TARA zorgt voor schoolsponsering, ondersteunt vrouwen met educatie, microkredieten en adviezen. In de slums van Delhi organiseert TARA een wijkgezondheidscentrum met een eigen mutualiteitssysteem.

Binnen TARA werken we in Bawana en in Badarpur.