Kinderarbeid: ‘Collateral damage’ van Covid-19

Met het plotse afkondigen van de Lockdown, de massale terugtocht naar huis van de interstate migrants en de grote chaos die daarop ontstond, liepen vele kinderen gevaar. Mensensmokkelaars zochten kinderen op, boden hen voedsel, drank en een slaapplaats aan. Net als in de film “Slumdog Miljonaire” …

Dat was in maart.

Nu, eind juni, is de situatie duidelijk ernstiger. De overheid was al niet in staat om in volle Covid-19 acties ‘op de kleintjes te letten’ en met de progressieve opheffing van de lockdown wordt het alleen maar erger. Vele mensen, zowel in de stad als in de slums, hebben geen inkomen meer en de armoede neemt dramatische vormen aan. Ondervoeding neemt toe, vooral bij vrouwen en kinderen. Nu de scholen gesloten zijn omwille van Corona lopen kinderen groot risico om door hun familie gedwongen te worden om te werken, om zo toch een karig inkomen te hebben

In Delhi verschijnen er opnieuw kinderen aan de verkeerslichten om prullaria te verkopen, in de hoop enkele roepies te hebben ophet einde van de dag. Maar iedereen is bang voor corona, niemand draait zijn autovenster open. Niemand geeft hen een cent, ook al zien de kinderen er hopeloos en erg kwetsbaar uit. Als er geen ingrepen komen van de overheid of een NGO die zich om hen bekommert, dan is er een nieuw drama in de maak, naast dat van Corona. Deze kinderen zijn uitgehongerd en een gemakkelijke prooi voor mensenhandelaars. Vooral in de slums zijn de kinderen gemakkelijk te ronselen als arbeidskrachten omdat hun ouders geen enkel inkomen meer hebben. In de slums gaat het verhaal dat ouders al benaderd zijn en sommigen al een ‘voorafbetaling’ hebben gekregen… Het aantal kinderen dat gedwongen wordt te bedelen is gestegen, net als het aantal kinderen dat in rijke huisgezinnen moet werken of op grote boerderijen landarbeid moet verrichten.

Unicef verwittigt de overheden dat nu miljoenen kinderen gedwongen zullen worden tot kinderarbeid en kindermisbruik… Dat de Corona-pandemie de verworvenheden van 20 jaar strijd tegen kinderarbeid en –misbruik teniet zal doen, wereldwijd. Het cijfer 94 miljoen wordt genoemd.

In plaats van de bescherming van volwassenen en kinderen op te voeren, in deze moeilijke tijd van corona, hebben 11 staten de Factories Act van 1948 (wet rond arbeiden arbeidsethiek) versoepeld tijdens de lockdown. Ze komen zo tegemoet aan de vraag van de economie, om ‘meer zuurstof' te leveren. Gevolg is dat de werktijd kan aangepast worden van 8 naar 12 uur per dag, in een 6-dagen-werkweek, met versoepeling van de inspecties en restricties op vakbondsklachten. Deze 11 staten, waaronder ook Orissa, zijn allen bekend om hun hoge cijfer aan kinderarbeid. Gedwongen arbeid en uithuwelijking op jonge leeftijd komt opnieuw veel voor.

Er worden nu veel inspanningen gedaan om afstandsonderwijs te organiseren via internet, radio, tv, maar de kinderen in de slums en kinderen van arme families hebben totaal geen mogelijkheid om hieraan deel tenemen. Vooral meisjes en kinderen met een beperking zijn hier het voornaamste slachtoffer.

Zorgen dat kinderen naar school kunnen gaan, was en is nog steeds een belangrijke maatregel om kinderarbeid tegen te gaan. Maar als de scholen gesloten blijven en kinderen thuis moeten blijven, zal het risico toenemen dat ze naar de arbeidsmarkt worden gedwongen. Zeker nu de ouders geen inkomsten meer hebben en armoede dreigend wordt. Erger nog, het risico dat ze verdwijnen in het circuit van mensenhandel, bedelarij en prostitutie is zeer groot.

En als de scholen terug zullen opengaan, zullen de ouders onvoldoende geld en weinig motivatie hebben om hun kinderen terug naar school te sturen. Ze zullen eerder geneigd zijn om te kiezen voor gezinsinkomsten en het kind verder laten werken, aan huis of op verplaatsing.

Child Fund India, Plan India, Save the ChildrenIndia, SOS Children’s Villages of India, Terre des Hommes en World Vision India hebben de overheid in april gevraagd om zorg te organiseren voor de meestkwetsbare kinderen en de armste families.

Chief Executive Officer van CRY (Child Rights and You) vat het drama samen: “The advent of COVID-19 seems to be one major contributing factor in the undoing of all efforts made so far in reducing and ending child labor”.

De NGO’s waarmee we samenwerken in Bhubaneswar, Chennai en Delhi hebben, los van de overheid en binnen hun mogelijkheden, al acties ondernomen voor deze kwetsbare groep kinderen en hun ouders.

 

Dr. Herman Kuppers

Gelinkte projecten
No items found.
Gelinkte Reizen
No items found.