Inbavanam, hetgeen ‘gelukkig woud’ betekent, is een project in Kandiyur, een klein dorp in Tamil Nadu waar 72 gezinnen leven. Ze behoren allen tot de ‘Irula Tribe’: een van de laagste castes. Deze Dalits of outcasts werken allemaal bij grootgrondbezitters maar door de klimaatsverandering met lange periodes van grote droogte, zijn ze nu bijna allemaal werkloos. Armoede en ondervoeding zijn een groot probleem en regelmatig worden deze mensen ‘beroofd’ door geldleners, waardoor hun schulden steeds groter worden.

Met twee Community Based Programs werken we samen metdeze kleine gemeenschap aan een duurzame rehabilitatie.