National Domestic Workers Movement - NDWM – is in 1985opgericht door zuster Jeanne Devos, en is gestart rond drie grote problemen :

- Stigmatisatie van domestic workers en hun werk

- Totaal ontbreken van rechten en wetelijkeregelingen

- Ontbreken van training, steun enonderhandelingskracht

Nu, 2018 zet NDWM zich in voor de rechten van huishoudelijkpersoneel en  poetsvrouwen, voor  Indische vrouwen die als dienstmeiden enpoetsvrouwen werken in het buitenland en voert actie tegen kinderarbeid inhuishoudens.

In 17 staten van India werkt NDWM  met  ±200.000 ‘Domestic Workers’ voor de erkenning van huiswerk als waardig werk,respect voor de werkster én hun werk, en het bepalen van een rechtvaardig loon.De Domestic Workers worden georganiseerd, leren mondig worden en opkomen voorhun rechten. In groep leren ze het belang van solidariteit en het opkomen voorhun rechten.

Naast het politieke werk is er ook bewustmaking van degemeenschap en van de overheid rond de problematiek, zodat deze vrouwen eenwaardig en gezond leven  kunnen opbouwen,in een rechtvaardige arbeidsovereenkomst met een correcte verloning.

NDWM ijvert voor een gemeenschap waar kinderarbeid inhuishoudelijk werk  niet meer bestaat enkinderen vrij naar school kunnen gaan en kind mogen en kunnen zijn.

Op vraag van NDWM in Chennai geven we vormingen op medico-sociaal vlak voor hun domestic workers.

Meer info vind je op hun website: http://www.ndwm.org/