Ruchika is een Indische NGO die via projecten en schooltjes in de sloppenwijken van de Indische stad Bhubaneshwar ongeveer 8000 slumkinderen bereikt.

De filosofie van Ruchika

In de filosofie van Ruchika staat het kind centraal en werken we samen met de mensen in de slums in Community Based Development enCommunity Based Rehabilitation: de mensen én de kinderen zijn voortdurend betrokken bij bedenken, opstarten, evalueren én bijsturen van initiatieven die de leefomstandigheden in de slums kunnen verbeteren. Dit uit zich onder andere in de projecten rond Inclusive Education en bvb. de speeltuin. Community Based Development en Rehabilitation wordt dus gerealiseerd dankzij de gezamenlijke inspanningen van mensen met een handicap zelf én hun families én de slumgemeenschap én de dienstverlener, ondermeer op het gebied van gezondheid, onderwijs, beroepsopleiding en sociale ondersteuning in het algemeen.

Ontstaan van Ruchika India

Ontstaan vanuit de “Ruchika High School” in 1985, is “The Ruchika Social Service Organisation” in Bhubaneswar uitgegroeid tot een omvangrijke sociale organisatie. 

De eerste activiteiten van The Ruchika Social Service Organisation werden georganiseerd in de omgeving van spoorwegstations, omdat dit een plaats is, naast tempels en busstations, waar de meeste kinderen zich spontaan verzamelen. 

In 1985 werd er gestart met 11 kinderen. Vandaag is de organisatie in contact met meer dan 5000 kinderen, die onderwijs en opvoeding krijgen. Daarnaast besteedt de stichting ook aandacht aan diverse samenlevings- en ontwikkelingsproblemen, waardoor ze een ruime groep van 50.000 buurtbewoners kan bereiken.

"Straatkinderen” in de ruime zin van het woord zijn overwegend kinderen die met het hele gezin op straat wonen. Kinderen die dus wel ouders hebben, maar ze nauwelijks zien, en dus moeten ze zelf voor hun onderhoud zorgen. Maar ook kinderen die wel een (t)huis hebben, maar daar alleen komen om te slapen en dan weer weggejaagd worden. En een derde groep¨kinderen die er helemaal alleen voor staan: geen ouders of familie om op terug te vallen.In elke stad zijn er hele wijken (slums) waar de kinderen wel (ongeveer) allemaal in een gezin en een “huis” wonen, maar waar de enige of beide ouders gaan werken of bedelen overdag, en de oudste kinderen het huishouden moeten runnen en op de kleintjes moeten passen. Deze kinderen geraken nooit in een gewone school.In tegenstelling tot wat meestal wordt gedacht, is het aantal wezen onder de straatkinderen vrij beperkt (minder dan 20%). Het grootste deel van de straatkinderen leeft met de hele familie op straat, of heeft ergens in een dorp nog familie (die ze proberen te onderhouden).Het probleem wordt dikwijls onderschat (cfr de studies van UNICEF) als men enkel de kinderen die geen ouders of thuis meer hebben als ‘straatkinderen’ beschouwd. Bodhi-Project stelt dat elk kind dat meer dan 12 uur per dag (meestal 15-18u) op straat doorbrengt en eventueel 's avonds wel naar huis gaat, maar geen interactie heeft met de ouders, een straatkind is.  Bij de meeste kinderen is het contact beperkt tot gaan slapen of terug weggestuurd worden om in eigen onderhoud te voorzien. Het enige contact met volwassenen is dan het contact met de politie, afpersers, bendes, enz. Ook het verband tussen straatkinderen en kastesysteem is minder groot dan verwacht, en eerder indirect: de voornaamste reden is armoede. De grote meerderheid van de straatkinderen behoren tot de lagere groepen uit de 4e caste, schijnbaar slechts een minderheid zijn Dalits of kastelozen.

De missie van Ruchika

Ruchika Social Service Organisation (RSSO) streeft naar een samenleving die vrij is van verlaten en verstoten kinderen, van kinderarbeid, kinderuitbuiting en kindermisbruik.

Ze stelt een maatschappij voorop waarin elk kind de nodige overlevingskansen krijgt, de nodige bescherming geniet en zich kan ontwikkelen in een aangename en vriendelijke sfeer. Een samenleving waarin elk kind kan genieten van naar school te gaan in een vrije en creatieve atmosfeer, waar ieder kind aangepast les krijgt en leert hoe waardig en betekenisvol leven kan zijn.

 

De 7 streefdoelen van Ruchika

• Een maximum aantal kinderen kwaliteitsvol en creatief onderwijs aanbieden, door het lesgeven te verplaatsen naar hun ontmoetingsplaatsen, de treinstations.

• Kinderarbeid progressief verdringen door opleiding in Non-Formal-Education 

• Beroepsopleiding in een productiecentrum voorzien voor kinderen boven de 14 jaar 

• Straatkinderen voorzien van basiszorg: onderdak, medische zorg, opvoeding,opleiding, begeleiding, rehabilitatie, …

• Ondersteuning en hulp bij natuurrampen. 

• Strijden tegen kinderarbeid en tegen sociale misstanden die kinderen benadelen. 

• IJveren om bekendheid te geven aan het bestaan van kinderrechten.

Berichten over dit project