Hoe kan ik helpen?

Bodhi vzw heeft een vaste kern van vrijwilligers en wij zijn dan ook elk van hen ontzettend dankbaar. Naast de vrijwilligers, kunnen we rekenen op een heel aantal sympathisanten, vrienden en sponsors.

Als vriend

Leef bewust menswaardig. Droomt u van een wereld die alle mensen met respect behandelt en hen het recht biedt op een waardig leven? Begin dan bij uzelf! Kies voor mensvriendelijke kleding, fair trade, lokale producten, korte keten, sta open voor andere mensen en culturen, … 

Spreek over ons Bodhi-Project, deel onze berichten op website en facebook , verspreid onze folders en flyers, die u gratis en eenvoudig kan aanvragen door dit formulier (hier klikken) in te vullen. Op die manier kunt u ons helpen om onze boodschap te verspreiden! Klik hier. 

Blijf op de hoogte Volg ons op de sociale media en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Zo mist u geen enkele actie van ons en blijft u automatisch op de hoogte van onze werken en progressie. Alle nodige links vindt u hieronder.

Als vrijwilliger

Als vrijwilliger help je ons in natura met je inzet. Bodhi-projecten hebben enkel slaagkans, mits de inbreng van vele handen die het vele werk werkbaar maken. En die bruikbare handen hebben we vooral hier in België nodig. Hulp is altijd welkom bij het up-to-date houden van website en facebook, opmaken van de Nieuwsbrief, sponsors opsporen en op de hoogte houden, enz. Ook bij het organiseren van onze jaarlijkse Indiadag zijn vele handen nodig.

Contacteer ons om je aan te melden als vrijwilliger.

Vrijwilligers voor het projectwerk in India worden meestal door ons zelf opgezocht en uitgenodigd omwille van hun kennis en vaardigheden. Zelfs dan is er heel wat vorming nodig voordat een vrijwilliger een bijdrage kan leveren in een van de projecten van Bodhi-Project. 

Als steunend lid

Alle beetjes helpen ! 

Om ons werk in de projecten van Bodhi-Project op een goede, duurzame manier te laten verlopen, blijven we afhankelijk van financiële middelen. Sponsoring dus.

We vragen niet zomaar om geld. Jouw geld goed besteed We willen met klem benadrukken dat de giften hun doel bereiken. En dit kan je makkelijk zelf nagaan op onze website, sociale media en nieuwsbrieven. Op eenvoudig verzoek lichten we graag verloop en progressie van de projecten toe tijdens één van onze events. 

Hoe kan je ons financieel steunen ? 

Giften aan het Bodhi-project zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen, vanaf 40 euro. U kan storten op rekening BE24 4531 0183 5138, BIC van Salvatoriaanse Hulpactie, BIC KREDBEBB, de mededeling “Bodhi - Thomas voor India” niet vergeten! Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van het volgend jaar een attest. 

Indien u overweegt om een maandelijkse storting te doen, dan zal u hier een Pdf-document vinden voor uw bank. Een vaste som geeft ons beduidend meer planningsmogelijkheden. En met een vaste jaarlijkse som heeft het Bodhi-Project de zekerheid dat er zonder te veel risico het programma kan worden uitgevoerd, vandaag, maar ook volgend jaar, en de jaren daarna … 

Je kan ook storten zonder fiscaal attest, hiervoor gebruik je rekeningnummer BE08 9731 5103 6613. 

Maar: elke storting is welkom.

Als bedrijf

Jouw bijdrage als hefboom van onze werking 

Waar vrijwilligers en individuele bijdragen het kloppend hart van onze organisatie vormen, zorgen bedrijven voor rust, haalbaarheid en structurele ondersteuning. Ook zonder hen zou Bodhi-Project niet kunnen bestaan. 

Wil jij met je bedrijf of onderneming een mooie verantwoordelijkheid opnemen? Steun onze projecten dan met een éénmalige of met een jaarlijkse bijdrage. 

Voor onderstaande bijdragen kunnen wij je het volgende bieden 

€250 : naamvermelding op de website
€500 : bedrijfslogo op de website én op alle verzonden nieuwsbrieven, naar al onze contacten.
€1000 : bedrijfslogo op de website én op alle verzonden nieuwsbrieven, naar al onze contacten en vermelding op banner als partner tijdens onze events 

U wil als bedrijf Bodhi-Project steunen met een speciale actie ? U nodigt vrienden, medewerkers, bedrijfspartners uit voor een degustatieavond, en wij zorgen voor de keuken, al dan niet met een Indische toets, en aangepaste wijnen/bieren,  alles in onderling overleg te plannen. Indien gewenst zitten Dr Herman Kuppers MD en/of Valentin Schroyen, MSc, PT en Meryame Kitir, Lid van parlement en meter van Bodhi-Project mee aan tafel.

Steun een speciek project

De brede werking van Bodhi-Project laat toe om een specifiek deel uit een van de projecten te steunen. Een deelproject dat het dichtst aanleunt bij uw filosofie, werk, doelstelling, …

Duurzaamheid en zelfbeheer is een van onze doelstellingen. Daardoor is voor de meeste deelprojecten financiële support meestal enkel nodig in opstart en inloop periode. Na enkele jaren zijn de meeste deelprojecten zelf bedruipend geworden.

Op dit moment (2017) is er steun nodig voor: 

- Schooltjes in Ruchika
- Schooltjes van TARA in Delhi
- Gezondheidscentrum van TARA in Bodarpur en in Bawana
- Microcreditprojecten van TARA
- Opleiding van Health Workers van TARA in Bawana en Bodarpur

Bodhi-Project in je testament

Ook U denkt na over uw erfenis. Over wat u ermee wilt en kunt doen. Want u wilt ook na uw dood nog iets betekenen. Voor uw geliefden uiteraard, maar u wilt meer doen. Met een testament kunt u dat regelen. Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Met een schenking draag je namelijk bij aan een betere wereld. En misschien past Bodhi-Project in je keuze.  In deze brochure van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, het Belgisch Netwerk van Stichtingen en de Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving lees hoe je te werk kan gaan.

Voor verdere inlichtingen: Dr. Herman Kuppers of Saskia Schepers
email: herman.kuppers@gmail.com of schepers.saskia@gmail.com

Op aanvraag ontvangt u een uitgebreide beschrijving van het project Ruchika. Indien gewenst komen we het project voorstellen.