Bodhi vzw heeft een vaste kern van vrijwilligers en wij zijn dan ook elk van hen ontzettend dankbaar. Naast de vrijwilligers, kunnen we rekenen op een heel aantal sympathisanten, vrienden en sponsors.

Als vrijwilliger

Als vrijwilliger helpt u ons in natura met uw inzet. Bodhi-projecten hebben enkel slaagkans, mits de inbreng van vele handen die het vele werk werkbaar maken. En die bruikbare handen hebben we vooral hier in België nodig. Hulp is altijd welkom bij het opmaken van de nieuwsbrief, sponsors opsporen en op de hoogte houden, ... Ook bij het organiseren van onze jaarlijkse Indiadag zijn vele handen nodig.

Contacteer ons om je aan te melden als vrijwilliger.

Vrijwilligers voor het projectwerk in India worden meestal door ons zelf opgezocht en uitgenodigd omwille van hun kennis en vaardigheden. Zelfs dan is er heel wat vorming nodig voordat een vrijwilliger een nuttige bijdrage kan leveren in een van de projecten van Bodhi-Project. 

Als vriend

Leef bewust en menswaardig. Droomt u ook zo van een wereld waarin alle mensen met respect behandeld worden en het recht krijgen op een waardig leven? Begin dan bij uzelf! Kies voor mensvriendelijke kleding, fair trade, lokale producten, korte keten, sta open voor andere mensen en culturen, … 

Spreek over ons Bodhi-Project, deel onze berichten op uw website en facebook, verspreid onze folders en flyers die u gratis en eenvoudig kan aanvragen door dit formulier (hier klikken) in te vullen. Op die manier kunt u ons helpen om onze boodschap te verspreiden!

Blijf op de hoogte! Volg ons op de sociale media en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Zo mist u geen enkele actie en blijft u automatisch op de hoogte van onze werken en progressie. Alle nodige links vindt u hieronder.

Steun een speciek project

De brede werking van Bodhi-Project laat toe om een specifiek deel uit een van de projecten te steunen. Een deelproject dat het dichtst aanleunt bij uw filosofie, werk, doelstelling, …

Duurzaamheid en zelfbeheer zijn twee van onze belangrijkste en meest veelzeggende doelstellingen. Daardoor is voor de meeste deelprojecten financiële support meestal slechts nodig in de opstart- en inloopperiode. Na enkele jaren zijn de meeste deelprojecten zelf-bedruipend geworden en is er geen bijkomende financiering meer vanuit ons project.

Op dit moment (2019) is er steun nodig voor: 

- Schooltjes in Ruchika (Bhubaneswar)
- Schooltjes in TARA (Delhi)
- Gezondheidscentrum van TARA (Badarpur en Bawana)
- Microcreditprojecten van TARA (Badarpur en Bawana)
- Opleiding van Health Workers van TARA (Badarpur en Bawana)

Als bedrijf

Uw bijdrage als hefboom van onze werking.

Waar vrijwilligers en individuele bijdragen het kloppend hart van onze organisatie vormen, zorgen bedrijven voor rust, haalbaarheid en structurele ondersteuning. Ook zonder hen zou Bodhi-Project niet kunnen bestaan. 

Wil u met uw bedrijf of onderneming een mooie verantwoordelijkheid opnemen? Steun onze projecten dan met een éénmalige of jaarlijkse bijdrage. 

Voor onderstaande bijdragen kunnen wij het volgende aanbieden:

€250 : naamvermelding op de website.
€500 : bedrijfslogo op de website én op alle verzonden nieuwsbrieven, naar al onze contacten.
€1000 : bedrijfslogo op de website én op alle verzonden nieuwsbrieven, naar al onze contacten en vermelding op banner als partner tijdens onze events.

U wil als bedrijf het Bodhi-Project steunen met een speciale actie? U nodigt vrienden, medewerkers, bedrijfspartners uit voor een degustatieavond en wij zorgen voor de keuken, al dan niet met een Indische toets, en al dan niet met aangepaste wijnen/bieren. Dit is allemaal in onderling overleg te plannen. Indien gewenst zitten Dr. med. Herman Kuppers en/of Valentin Schroyen, MSc & PT en Meryame Kitir, lid van het parlement en meter van Bodhi-Project mee aan tafel.

Bodhi-Project in je testament

Ook u denkt na over uw erfenis: over wat u ermee wilt en kunt doen. Uw wil kan ook na uw dood nog iets betekenen. Voor uw geliefden uiteraard, maar als u meer wil doen kan u dat met uw testament regelen. Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament: met een schenking draagt u namelijk bij aan een betere wereld. En misschien past Bodhi-Project in die keuze.  In de brochure van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, het Belgisch Netwerk van Stichtingen en de Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving leest u hoe u best te werk kan gaan.

Als steunend lid

Alle beetjes helpen ! 

Om ons werk in de projecten op een goede, duurzame manier te laten verlopen, blijven we afhankelijk van financiële middelen. Sponsoring dus.

We vragen niet zomaar om geld. Jouw geld wordt goed besteed. We willen met klem benadrukken dat de giften hun doel bereiken. En dit kan je makkelijk zelf nagaan op onze website, sociale media en nieuwsbrieven. Op eenvoudig verzoek lichten we graag het verloop en de progressie van de projecten toe tijdens een van onze events. 

Hoe kan je ons financieel steunen ? 

Giften aan het Bodhi-project zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen, vanaf 40 euro. U kan storten op rekening BE24 4531 0183 5138, BIC van Salvatoriaanse Hulpactie, BIC KREDBEBB, en de mededeling “Bodhi - Thomas voor India” niet vergeten! Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van het volgende kalenderjaar een attest. 

Indien u overweegt om een maandelijkse storting te doen, dan zal u hier een Pdf-document vinden voor uw bank. Een vaste som geeft ons beduidend meer planningsmogelijkheden. En met een vaste jaarlijkse som heeft het Bodhi-Project de zekerheid dat zonder te veel risico het programma kan worden uitgevoerd, vandaag, maar ook volgend jaar, en de jaren daarna … 

Je kan ook storten zonder fiscaal attest, hiervoor gebruik je rekeningnummer BE08 9731 5103 6613. 

Elke storting is welkom, hoe klein deze ook voor u mag lijken.

Voor verdere inlichtingen: Dr. Herman Kuppers of Evelyne Caubergh
email: herman.kuppers@gmail.com of evelyne@bodhi-project.be

Op aanvraag ontvangt u een uitgebreide beschrijving van het gewenste project en, indien gewenst, komen we het project voorstellen.