Missie

OfERR is een een organisatie van en voor vluchtelingen van Sri Lanka. OfERR organiseert ± 85 vluchtelingenkampen in Tamil Nadu waarvan Chennai de hoofdstad is. Ze zijn actief op volgende vlakken: verdediging van de rechten van de Tamils, gezondheid, voeding, vrouwenproblematiek, onderwijs, begeleiding, vredeseducatie, …

Onze bezoeken aan OfERR worden begeleid door Florina Benoit en professor Gladston Xavier. Tijdens onze bezoeken aan OfERR doen we ook medische consultaties en geven we paramedische vorming.

Meer info vind je op hun site http://www.oferr.org/home.php