De meest voorkomende pathologie bij de kinderen, die in onhygiënische en onveilige omstandigheden moeten leven, zijn scabiës, gastro-intestinale problemen, ondervoeding en malaria. Tuberculose en lepra komen veel voor, maar ook SOA en Aids zijn niet zeldzaam. Gezondheidszorg is dan ook een essentieel onderdeel van de inspanningen die Ruchika doet in verband met het welzijn van de straatkinderen.

Ruchika verzorgt in afspraak met enkele lokale artsen een wekelijks medisch bezoek aan al de straatcentra en aan het ASRA-centrum (shelters). De zieke kinderen worden onderzocht, en behandeld, medicatie is gratis, indien de ouders niet kunnen betalen ... Meermaals per jaar gaan dokter Herman Kuppers, Valentin Schroyen en enkele studenten werken in de slums van Ruchika, waarb ij er vooral aandacht gaat naar de kinderen.

Ruchika heeft een kleine apotheek voor courante medische problemen. Voor dringende zaken beschikken ze over een geëquipeerde ziekenwagen, die de zieke snel naar het hospitaal kan vervoeren.

Ruchika voorziet ook in een voedingsprogramma, waarbij elke middag voor elk kind in de perronklasjes en slumschooltjes een maaltijd wordt voorzien. Het healthcare project kampt echter met financiële problemen, waardoor de verleende hulp op een basaal en elementair niveau blijft stagneren. Indien mogelijk wordt daarom een kost aangerekend van 3 roepie voor het opstarten van de medische fiche, 1 roepie voor een medisch consult en medicatie bij kinderen onder de 14 jaar. Voor oudere kinderen wordt 5 Rs aangerekend. Medische zorg in de schooltjes, met vaccinatieprogramma blijft gratis.

In de schooltjes van Ruchika wordt telkens opnieuw met spelletjes, poppenkast, toneeltjes en andere educatieve middelen, aandacht gegeven aan hygiëne en preventie van ziektes.Een voorbeeld is "Handen wassen ...!"

Via deze link kan u teksten over health care en de voedingsproblematiek lezen.

 

Poppenkast speelt hoe je de handen moet wassen

Vandaag gaat de poppenkast over het belang van je handen te wassen bij toiletbezoek, maar ook voor het koken en eten. Als je niet wil eindigen zoals de poppenkastpop die braakt, diarree hee ft en naar het hospitaal moet, is het nodig dat je je handen regelmatig wast... De kinderenlachen, maar ze verstaan dat het toch heel belangrijk is. Ze weten dat mensen kunnen sterven van darmproblemen, en dat vuile handen ideaal zijn om problemen te krijgen ...

Gelinkte projecten
Gelinkte Reizen
No items found.