Dit is het project binnen Ruchika dat wij vooral ondersteunen. Omwille van de omvang en impact van dit deelproject, hebben wij en Ruchika Social Service Organisation in een "Memorandum of Understanding" onze samenwerking vastgelegd.

Wat houdt het project in?

Ruchika heeft met de opvoedingsprogramma’s en schooltjes een belangrijk opbouwwerk geleverd in de verschillende slumgemeenschappen van Bhubaneswar en omliggende dorpen. Tot 2004 ontbraken vormingsmogelijkheden voor gehandicapte kinderen. Na een onderzoeksperiode werd een proefprogramma uitgewerkt, specifiek voor gehandicapte kinderen uit de slums, en hun ouders. Doelstelling is een educatief programma op te starten met het gehandicapte slumkind en zijn rehabilitatie als centraal punt. Aandachtspunten zijn dus vooral de medische zorg, het opvoedkundig proces en de sociale rehabilitatie van deze kinderen.

Om dit waar te kunnen maken moeten er vele stappen genomen worden:

 • Bezoeken van de slums, met de vraag naar gehandicapte kinderen
 • Vormingswerk in de slums, rond het begrip "handicap", omdat in deze gemeenschappen een handicap nog steeds een afspiegeling is van een vorig - slecht - leven
 • Vormingswerk rond ontstaan en preventie van handicaps, en mogelijke behandelingen
 • Vormingswerk met de ouders, om het gehandicapte kind als een kind te zien, met rechten én mogelijkheden
 • Medische en paramedische ondersteuning van de ouders
 • Aanleren van home-training en kinesitherapeutische technieken, specifiek voor het individuele kind, om verwikkelingen en verdere misvormingen te voorkomen
 • Administratieve hulp en ondersteuning van de ouders bij de aanvraag van tegemoetkomingen bij prothesen en medische ingrepen
 • Gemeenschap, ouders én kind overtuigen van het belang van onderwijs
 • Kinderen voorbereiden tot deelname aan de Ruchikaschooltjes
 • Leerkrachten in de Ruchikaschooltjes overtuigen en bijscholen
 • Leerkrachten in het reguliere onderwijs overtuigen en bijscholen

En zo zijn er nog vele etappes die moeten genomen worden ...

Gelinkte projecten
Gelinkte Reizen
No items found.