Onze dag vandaag start opnieuw met een vormingscursus, maar nu voor de health workers. De bedoeling van onze stage hier is niet enkel de kinderen te onderzoeken en behandelen in de korte tijd dat we hier zijn maar ook ervoor zorgen dat ze verder kunnen als wij eenmaal weer weg zijn. Hiervoor zijn health workers nodig en ook in Bhubaneswar hebben ze een opleiding nodig want het zijn niet-opgeleide vrouwen vanuit de slums die hun steentje willen bijdragen voor de CP-kinderen. We beginnen met de basis: passieve bewegingen om de bewegingsrange van de kinderen te behouden, liefst te verbeteren en zeker niet te laten verslechteren. Wij, de Kuifjes, simuleren spasticiteit en laten hen voelen hoe het is als de beweging te snel ten opzichte van trager wordt uitgevoerd. We benadrukken ook de lichaamspositie van het kind aangezien spasticiteit ook daardoor verergerd kan worden als het kind niet goed ligt. Daarbij heeft elk kind ook simpelweg het basisrecht om comfortabel te liggen, al heeft het spasticiteit of kan het zichzelf niet rechthouden. We tonen eerst de oefeningen bij hen, dan mogen ze op ons oefenen en daarna kunnen ze onderling hun skills testen met onze hulp. Achteraf geven we de meest functionele oefeningen: monkey business (squats), stretch oefeningen, buikspieroefeningen, versterkingsoefeningen voor de kuitspieren, ... Veel oefeningen lijken vanzelfsprekend voor ons maar hebben toch wat meer uitleg en praktisch oefenwerk nodig. We trekken voldoende tijd uit zodat ze echt mee zijn met elke oefening, uitvoering en ook de reden erachter. Achteraf houden we een collectief rustmoment en vertrekken we om 16 uur naar het Ashoka Edict en de Boeddhistische Dhauli Shanti Stupa. Mooie uitzichten (oa over het slagveld van de Kalinnga War, 269 BC) en een mooi verhaal over Boeddha, verteld door niemand minder dan gids Hermanius de Eerste. De Stupa werd gezet door de Japanners ter ere van het Boeddhisme en de lotusbloem en olifantjes zijn rijkelijk aanwezig. Na het bezoek trekken we ons weer even terug en zetten ons op de rivierkant: ook hier zijn we weer allemaal te vinden voor diepgaande gesprekken en tot rust komen. We genieten van muziek voorzien door Valentin en gegiechel voorzien door de Drie Kuifjes. Na wat experimenteren met fototechnieken maakt Evelyne een koddige panorama van de rest. ‘s Avonds in het huis, tijdens het doen van de was in onze prehistorische wasmachine, wil Evelyne even zien of de kleren schoon zijn en dat al het stof eruit is. Er drijft iets in het water en ineens realiseert ze zich wat het is... het plastieken mapje waar Herman’s paspoort insteekt zodat het niet nat wordt door zweten of regen... Het is echter niet bestand tegen water, wasmiddel en een draaiende wasmachine... Probleemoplossend denken: Evelyne zoekt de rijst en Herman begint alvast met zakdoeken ertussen te steken om het meeste vocht op te vangen. Even later kunnen we zijn paspoort sauteren met de rijst op een hoog vuurtje. Gelukkig is het na een nachtje rusten weer droog maar wel wat aan de verfrommelde kant. Herman, de rust zelve, blijft nuchter en kalm en zo komen we tot een “eind goed, (bijna) al goed!”

De Drie Kuifjes

Gelinkte projecten
Gelinkte Reizen