Ruchika heeft verschillende sensibiliseringsprogramma's ontworpen voor gebruik in de slumschooltjes, maar ook voor openbare besturen, officiële instanties, politie, onderwijs, slumgemeenschappen en de doorsnee bewoner van Orissa zijn er programma's uitgewerkt.

Met deze programma's probeert Ruchika het probleem van straatkinderen - slumkinderen, het armoedeprobleem, kinderrechten, kinderarbeid en misbruik van kinderen in de aandacht te brengen. Slumkinderen en straatkinderen worden geconfronteerd met prostitutie en seksueel misbruik, en zijn een gemakkelijk slachtoffer van bendes en drughandelaars.

In de slums bezoeken de leraars van de slumschooltjes elke dag de gemeenschap die leeft in de slum. En in de slums rond het station en de perronklasjes wordt met iedereen contact genomen, van reizigers en stationbedienden tot de lokale politie. De hele gemeenschap, van slumbewoners tot politie wordt gemobiliseerd in de strijd tegen kinderarbeid en kindermisbruik én schoolgaan wordt gestimuleerd.

Gelinkte projecten
Gelinkte Reizen
No items found.