Vandaag een dag die beschreven kan worden met minder woorden. We doen een tiental patiëntjes, voornamelijk met Cerebral Palsy. De kindjes worden goed verzorgd door de ouders, en we kunnen ons werk vlot doen. Al zijn er kinderen die al in een ver stadium van hun ziekte zitten en we er niks meer aan kunnen veranderen, doet het ons goed om te zien dat de ouders zelf ook met inventieve oplossingen komen om de beste comfortzorg voor het kind te bereiken. Ook de health workers die meegaan zijn goed op weg en gaan liefdevol om met de kindjes. Tijdens een algemene stroompanne bezoeken we Suman, een jongen van 12 met een hele reeks operaties in zijn verleden. Er werd onder andere een verlenging van de Achillespees en transfert van m. Tibialis Posterior + verkorting van de m. Tibialis Anterior uitgevoerd in de hoop dat hij minder moeite zou hebben met stappen. De operatie zelf werd nauwkeurig uitgevoerd door de chirurg maar door een gebrek aan kennis van de slumcontext en het missen van aangepaste revalidatie achteraf heeft Suman nog steeds problemen. We gaan na hoeveel moeite hij nog heeft met staan en stappen en merken dat hij zich wel kan behelpen met een ‘Gandhi stok’ voor korte afstanden maar lange afstanden zijn onveilig en te vermoeiend. Toch kiezen we ervoor om niet meteen een rolstoel te geven, omdat dat ervoor zal zorgen dat hij er afhankelijk van zal worden en niet meer zal stappen waardoor hij het zal verleren. We zien wel dat hij heel slim is: hij kan schrijven en leest ons een tekst in Hindi voor. Om zeker te zijn dat hij niet alles vanbuiten leert, vraagt Herman via Dipti aan Sulam of hij kan beschrijven waarover de tekst gaat. Dat lukt hem heel goed en over een paar dagen moet hij tegen Dipti zeggen wat hij later wil worden. Zijn ouders sturen hem naar een privéschool waar het niveau een stuk hoger ligt dan op overheidsscholen en hoe gek het misschien klinkt, daar zijn we dankbaar voor! Om ook van al het culturele moois van India te genieten bezoeken we ‘s middags the State Tribal Museum. Herman is zoals altijd gids van dienst en na de rondleiding bezoekt hij zijn natuurlijke habitat: de bibliotheek. Drie kwartier later komt hij buiten en zegt hij dat hij zich heeft kunnen beperken tot het kopen van slechts één boek. Voldaan vertrekken we terug naar het huis.

De drie Kuifjes

Gelinkte projecten
Gelinkte Reizen