De shelter, Ruchika Shraddha Bhawan, is een tehuis voor jongens en een tehuis voor meisjes en vrouwen. Deze twee "shelters" zijn er speciaal voor hen die nergens terecht kunnen.

Tot 2012 terug was de Shelter van Ruchika een gesloten opvangtehuis waar kinderen langdurig konden verblijven. Dit is nu veranderd onder de nieuwe wetgeving kinderbescherming. Onze Shelter is nu een acute opvang en kortverblijf voor kinderen. Na een korte observatieperiode, waarin naar een oplossing wordt gezocht, worden ze georiënteerd naar een geschikte opvangplaats voor langdurend verblijf. Dat heeft tot gevolg dat de kinderen van onze shelter moesten verhuizen naar een goede plaats, zoals PUSS, een instelling voor kinderen onder gerechtelijke bescherming.

De kinderen en vrouwen kunnen in onze shelter wonen, krijgen voeding, kleren, bed en bad. Al de diensten en projecten van Ruchika kunnen ze gebruiken, van schoolmogelijkheden tot beroepsopleidingen, van wettelijke adviezen tot medische hulp. Indien mogelijk worden familiebanden opgezocht en contacten gelegd. Ook bemiddeling bij moeilijkheden behoort tot de mogelijkheden die Ruchika op vraag kan aanbieden.

In de shelter kunnen alleenstaande moeders, verstoten vrouwen en kinderen leren hoe een gezin leeft, worden ze opgevangen, gekoesterd en leren ze sociale vaardigheden. Ze leren taakverdeling, opvang van elkaar, samenwerken, plezier maken, spelen, verantwoordelijkheid dragen. Ze worden begeleid in studeren, in aanleren van een beroep, en er wordt samen met hen gezocht naar een goede oplossing voor hun toekomst. Vrouwen leren zelfstandigheid, zodat ze hun leven kunnen heroriënteren

Gelinkte projecten
Gelinkte Reizen
No items found.