In juli 2018 hebben we weer 2 dagen gewerkt in NDWM, Chennai. Zuster Valarmathi, de opvolgster van zuster Jeanne Devos in
Chennai, vroeg ons om hulp in een groot probleem. Vanaf vorig jaar worden mensen uit de slums van Chennai verplaats naar een ver afgelegen plaats buiten de stad, waar de overheid een groot aantal woontorens heeft gebouwd. De mensen wordt willekeurig een erg klein appartement toegewezen waarin ze moeten huizen. Families en vrienden worden zo uiteengetrokken, en vinden elkaar pas na lange tijd terug. Er is geen werk, de afstand naar de stad is te groot om er te gaan werken, en de kans op afgleiden naar armoede is erg groot. Ook de leden van NDWM hebben moeite om zich te herorganiseren.
Samen met zuster Valarmathi zoeken we een oplossing voor deze mensen. Bodhi-Project blijft de trainingen geven, met nog meer aandacht voor "Health & Hygiene". daarnaast zoeken we een mogelijkheid om scchooltjes voor de kinderen op te zetten.
op 27 september komt zuster Valarmathi naar Belgie, oa om in Merksplas te spreken over NDWM. Met de mensen van WereldWinkel Merksplas gaan we bekijken of we een initiatief kunnen nemen. TEST DG

Gelinkte projecten
Gelinkte Reizen
No items found.