MunDo, voorheen ComPani.

ComPani werd opgericht in 2015 als een coöperatieve zorgbakkerij, ook wel een coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk genoemd. In 2018 is de bakkerij en de uitbating overgenomen door De Winning. Met dezelfde visie en filosofie en met hart en ziel heeft De Winning onze doelstellingen overgenomen, en er blijft een nauwe samenwerking tussen ons aanwezig.

U kan er terecht voor een ‘echt’ ambachtelijk brood, een ouderwetse kruimelvlaai en tal van nevenproducten zoals desserts, confituren of belegde broodjes. Ook bent u welkom voor een babbel bij een kopje koffie of een snelle hap. Nu en dan worden er workshops of lezingen georganiseerd die ruim op voorhand worden aangekondigd zodat alle geïnteresseerden tijdig hun weg naar het evenement kunnen vinden.

ComPani is geen gewone bakkerij, maar eerder een maatschappelijk project dat steunt op vijf pijlers: 

1. Fair Trade staat hoog in ons vaandel: eerst in de WereldWinkel, waar Fair Trade vooral op ‘Het Zuiden’ is gericht. Maar ook hier, waar we vooral gaan voor lokale Fair Trade en daarom maximaal gebruik maken van lokale grondstoffen en aandacht hebben voor bioproducten. De banketbakkersroom bevat melk, eieren en boter van een plaatselijke boerderij, de bieren komen van kleine lokale brouwerijen, de (bio)groenten komen van Limburgse tuinbouwers (en binnenkort ook uit een eigen ComPani-tuin), Limburgse boeren leveren rogge, boekweit en scharreleieren, sommige infusies (kamille, munt en ijzerkruid) komen uit onze eigen tuin, de koffie en thee zijn fair trade en zo verder.

2. Fair Trade, eerlijke handel en met een eerlijk product, veronderstelt ook eerlijk werk, met speciale aandacht voor ‘zorgarbeid’. ComPani biedt tijdelijke tewerkstellingskansen aan mensen voor wie ‘concreet de handen uit de mouwen steken in een veilige omgeving’ een opstapje kan betekenen naar het herwinnen van zelfvertrouwen en veerkracht. Daarnaast wil de coöperatie ook werkkansen bieden aan jongeren voor wie een reguliere betrekking net iets te hoog gegrepen is vanwege één of andere beperking maar toch voluit willen gaan om een volwaardige job op zich te nemen. Kortom kansen geven aan mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt.

3. Fair Trade betekent ook ecologisch eerlijk zijn. We proberen de afvalberg klein te houden, promoten de ‘oude winkeltas’ en werken met minimale verpakking, een goed water- en energiebeheer en het vermijden van voedselverspilling.

4. Artisanaleambacht. We kiezen voor het herwaarderen van de authentieke ambachtelijke arbeid. Om brood te maken gebruikt ComPani enkel water, bloem of meel en zeezout, dus geen toegevoegde stoffen. Af en toe komt er nog een scheut lokale raapzaadolie aan te pas en wat extra zaadjes. En het belangrijkste ingrediënt zie je niet, maar zit er wel degelijk rijkelijk in: tijd… Onze brooddegen worden traag gekneed en krijgen drie rusttijden: de bulkrijs, de bolrijs en de vormrijs. Samen goed voor een drietal uren rijzen en rijpen. De desembroden doen daar nog een halve tot driekwart dag bij: bij ComPani mogen ze een ganse nacht rusten!

5. ComPani is een coöperatieve bakkerij. Daardoor kan de lokale gemeenschap betrokken worden in de werking van ComPani, als hefboom naar een duurzame samenleving in een ‘Economy of Happiness’. We kiezen dus voor sociale winst en verbondenheid boven financiële winst met een grote gerichtheid op het lokale gemeenschapsleven waarbij socio-culturele impulsen een belangrijke rol hebben.

Nu de bakkerij en uitbating van ComPani overgenomen is door De Winning, en het project omgedoopt is tot MunDo vzw HH, neemt De Winning de eerste vier pijlers over in nauwe samenwerking met ons. ComPani is bij wijze van spreken verveld, maar wijzelf blijven werken aan de vijfde pijler: de lokale gemeenschap, in verbinding met de bredere context van onze maatschappij en 'de wereld'.

Mun-Do staat voor 'Wereld' maar ook voor 'Doen'. De wereld is méér dan alleen maar ComPani. En Doen gebeurt best samen als gemeenschap. MunDo is de overkoepeling van de Wereldwinkel en De Brouwerei. Binnen MunDo staat deWereldwinkel in verbinding met de wereld, De Brouwerei is het doen, het lokale in het tuinterras naast ComPani.

Zo zijn onze doelstellingen wel verveld, maar nog steeds dezelfde.

U bent steeds welkom in de Wereldwinkel, in ComPani, op het tuinterras naast ComPani en in DeBrouwerei.

 

Herman Kuppers

Voorzitter MunDo

 

Opwww.compani.be vindt u meer uitleg over de principes en de concrete doelstellingen van ComPani en kan u ook achtergrondinformatie rond coöperatief ondernemen en transitie-economie terugvinden.

ComPani - Dorpsstraat 45 

info@compani.be

3530 HOUTHALEN

+32 (0)11 9460 79

Gelinkte projecten
Gelinkte Reizen
No items found.