Daklozenwerking de Trawanten vzw is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die zich bekommert om het welzijn van dak- en thuislozen en zich hiervoor inzet. Het is een actiegroep die de problematiek onder de aandacht wil brengen en wil ijveren voor een betere ondersteuning. Voor haar werking en doelstelling hanteert de vzw Artikel 25 van de universele verklaring van de rechten van de mens: “Je hebt het recht op alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt, geen honger hebt en een dak boven je hoofd hebt”.

Gelinkte projecten
Gelinkte Reizen
No items found.