Van ComPani naar MunDo

Met ComPani hadden we vijf doelstellingen. Ten eerste; een bakkerij in Fair Trade, eerlijke handel met een eerlijk product. Ten tweede; werken met lokale producten waar mogelijk. Drie: aandacht voor het authentieke, ambachtelijke bakkersberoep. Nummer vier: kansen geven aan mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. En vijf: aandacht voor het lokale gemeenschapsleven, waarbijsocio-culturele impulsen een belangrijke rol hebben.

Dit jaar is ComPani verveld: de bakkerij en de uitbating worden nu gevoerd door De Winning. Met dezelfde visie en filosofie en met hart en ziel neemt De Winning de eerste vier doelstellingen over, maar nog steeds in nauwe samenwerking met ons.

Wijzelf blijven werken aan de vijfde doelstelling: de lokale gemeenschap, in verbinding met de bredere context van onze maatschappij en “de wereld”. Vanaf nu opereren we onder de naam “MunDo vzw HH”.

Mun-Do staat voor ‘Wereld’ maar ook voor ‘Doen’. De wereld is méér dan alleen maar ComPani. En Doen gebeurt best samen, als gemeenschap. MunDo is de overkoepeling van Wereldwinkel en De Brouwerei. Binnen MunDo staat Wereldwinkel voor de verbinding met de wereld, De Brouwerei is het doen, het lokale, in het tuinterras naast ComPani.

 

En zo zijn onze doelstellingen wel verveld, maar nog steeds dezelfde.

U bent steeds welkom in de Wereldwinkel, in ComPani, op het tuinterras naast ComPani en in de Brouwerei.

 

Herman Kuppers

Voorzitter MunDo

 

De Brouwerei

In de tuin naast ComPani staat een oud, vervallen gebouw dat in een ver verleden nog dienst heeft gedaan als dorpsbrouwerij, melkbedeling onder de oorlog en als drukkerij na de oorlog. In de tuin achter het gebouw komen elke week mensen samen om te tuinieren. Het gebouw herbergt een lange geschiedenis ten dienste van de gemeenschap, niet geklasseerd maar verdient daarom des te meer om gered te worden. Misschien kan er terug iets ‘brouwen'? Het gebouw zou een gemeenschapshuis kunnen worden, een ‘deelhuis’, een ‘transitieplek’, een ‘gemeenschapsproject’. Samen leren en samen werken staat er centraal, waarbij het cultiveren van een ‘goede traditie' rond en ‘nieuwe wegen’ naar duurzaam leven voorop staan. Welke activiteiten er zullen doorgaan zal medebepaald worden door vrijwilligers en freelance medewerkers. De rode draad van de activiteiten is telkenmale de concrete vormgeving van duurzaamheid in het alledaagse praktische denken en handelen. Dat kan onder meer gaan van lokale productiewerkzaamheden in kleine groepen, zoals samen brood bakken, oogst verwerken tot confituur, een naaiatelier of een repaircafé. Ook workshops rond duurzame en ecologische leefwijzen, uitwisselingssessies rond bepaalde thema’s zoals mobiliteit en duurzame vakanties behoren tot de mogelijkheden, net zoals kennismaken met filosofie, lokale alternatieven, film, enzoverder.

Het gaat ons om mensen die een passie gemeen hebben voor hetgeen ze doen en die samen leren hoe ze het als groep beter kunnen doen.

 

De Wereldwinkel  

Vredelaan 36 Houthalen

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor zowel de mens als het milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers, juwelenmakers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met uw aankoop helpt u hen daarbij.

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen, en is gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem en de kans op een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Met de verkoop van deze producten laat de Wereldwinkel zien dat handel ook anders kan en dat u hierin een groot aandeel kan hebben.

Koopt u dus een product in de Wereldwinkel, dan draagt u bij aan de ontwikkeling van de producenten.

 

 

 

Gelinkte projecten
Gelinkte Reizen
No items found.