Sinds februari is de uitbating van ComPani overgenomen door De Winning. De Winning heeft veel expertise rond zorg voor mensen met zorg. De Winning zorgt ook voor een verlichting van de administratieve last, die zwaar begon te wegen voor ComPani. Door deze overname kan ComPani zich nu meer en beter richten op de maatschappelijke opdracht die we ons stelden bij de oprichting: werken aan transitie, duurzame samenleving en sociale verbondenheid, het begrip 'Fair Trade' verder ontwikkelen, en de lokale netwerking van ComPani verbreden.

Gelinkte projecten
Gelinkte Reizen
No items found.