Belgische Projecten 2

ComPani, een zorgbakkerij in Houthalen.

ComPani is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk waarbij het principe van winst ondergeschikt is aan de doelstelling van ‘anders ondernemen’. ComPani staat voor een bakkerij met koffie- en eethuis waar bijzondere aandacht gaat naar het  gebruik van ‘goede’ grondstoffen, dwz lokaal, bio, en/of fairtrade. Maar ook voor herwaardering van ambachtelijk werk en werkkansen voor personen met een beperking of achterstelling. www.ComPani.be

De Trawanten, een actiegroep voor thuislozen in Hasselt

https://www.facebook.com/detrawanten.hasselt/

Berichten over dit project