Sara Gielen

November 6, 2017
Bodhi-project

Sara Gielen werkt in Ruchika, met speciale interesse voor het water en hygiëneproject van Ruchika, met toiletinstallaties en waterputten in de slums.

Ander berichten van dit project