Kinesitherapeutische technieken

November 6, 2017
Bodhi-project

Martijn Vandewal, kinesist, stelde zijn kennis ter beschikking bij het uitwerken van kinesitherapeutische technieken die ouders kunnen hanteren bij de behandeling

van hun gehandicapte kinderen.

Ander berichten van dit project