De Trawanten

November 9, 2017
Belgische projecten 1

De Trawanten vzw zijn een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die zich bekommert om het welzijn van Dak- en thuislozen. Voor haar werking en doelstelling hanteert de vzw Artikel 25 van de universele verklaring van de rechten van de mens: “ Je hebt het recht op alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt, geen honger hebt en een dak boven je hoofd hebt”

Ander berichten van dit project